Śmietański

Chirurg
Człowiek
Nauczyciel

Prof. Dr hab. n. med. Maciej Śmietański

Prof. Dr hab. n. med. Maciej Śmietański (ur. 1969)
Specjalista II° z chirurgii ogólnej

Autor i współautor ponad 50 prac naukowych z dziedziny leczenia przepuklin.
Koordynator zespołu leczenia przepuklin w Szpitalu Swissmed.
Wykładowca akademicki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Przewodniczący Sekcji Leczenia Przepuklin i Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich.