SULECHÓWKO

SULECHÓWKO

Sulechówko 1998

wróć wróć

Szczegóły wydarzenia

Założenia akcji Sulechówko 1999.

 

            W dniach 26.09. – 2.10.1998. wykonane zostały prace rekonstrukcyjne i zabezpieczające zdewastowanego po II wojnie światowej mauzoleum rodziny von Schliefen w Sulechówku gm. Malechowo w Województwie Koszalińskie (dziś Zachodniopomorskie). Działania na rzecz odnowienia obiektu zostaly zainicjowane latem b.r. przez właściciela okolicznych ziem Mariana Zająca, Macieja Śmietańskiego chirurga o zainteresowaniach artystycznych i Jacka Kornackiego artystę malarza. W ramach wykonanych prac dokonano uprzątnięcia i inwentaryzacji mauzoleum wraz z kryptą grobową (oczyszczenie i ponowna lokalizacja trumien, usystematyzowanie i pochówek resztek pochowanych ciał), rekonstrukcji fragmentu założenia przestrzennego dawnego zespołu cmentarnego wraz z kamiennym krzyżem i otaczającym go murem wotywnym w kwaterze grobów pozornych. Przedsięwzięcie zakończyło nabożeństwo odprawione przez proboszcza parafii w Sulechowku w obecności zaproszonych władz gminy i okolicznej ludności.

Prowadzone były również czynności dokumentujące poszczególne etapy rekonstrukcji (dokumentacja fotograficzna i zapis VHS).

            Podjęte w Sulechówku działania są początkiem akcji artystycznej zaplanowanej przez Macieja Śmietańskiego i Jacka Kornackiego na lato i jesień 1999 roku. Autorzy pragną przerwać 50-cio letnie milczenie kulturowe na terenie dawnych ziem niemieckich symbolicznym dialogiem wyrażającym współczesny stosunek twórców do religii chrześcijańskiej i miejsce przesłania biblijnego w dzisiejszym świecie. Założeniem tego przedsięwzięcia jest ocalenie spuścizny kulturowej regionu, przypomnienie historii miejsca i poprzez współczesne działania nadanie mu ponadnarodowego charakteru.

             Mimo, iż centralnym punktem akcji jest Sulechówko autorzy nie dążą do opracowania uniwersalnego modus operandi, pokażą jedynie jedną z możliwych form dialogu pozostawiając otwartą możliwość kreacji dla ludzi ten dialog podejmujących. 

            Finałem będzie poświęcenie krzyża w Sulechówku 30 października 1999 i kilka dni później otwarcie w ekspozycji dokumentującej przebieg i założenia przedsięwzięcia. 

Zapisz się - newsletter